Hvalsø Savværk A/S og vores danske træ er FSC® certificeret (FSC®-C015434).

Det betyder, at du kan købe træet med god samvittighed, fordi FSC-træ er fra en skov, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven selv kan nå at reproducere.

FSC-mærkningen er derudover en garanti for, at dyre- og planteliv bliver beskyttet samtidig med, at skovarbejderne er uddannede og har ordentlige vilkår.

Vores afrikanske træsorter er ikke FSC-certificerede, men overholder EU's tømmerforordning (EUTR-forordningen).