Hållbarhet är en dygd för oss

Vårt danska trä är FSC®-certifierat (FSC®-C015434).

Det betyder att du kan köpa träet med gott samvete, eftersom FSC-virket kommer från en skog där det inte skärs mer trä än skogen själv kan reproducera.

Dessutom är FSC-märkningen en garanti för att djur- och växtliv skyddas eftersom skogsarbetarna är utbildade och har bra arbetsvillkor.

Våra afrikanska träsorter är inte FSC®-certifierade, men följer EU:s timmerförordning (EUTR-förordningen), vilket innebär att det är spårbart. Vi köper därför bara trä från sågverk som kan garantera träets ursprung och dess laglighet.

Martin Nyrop Larsen, Hvalsø savværk

Martin Nyrop-Larsen, Ejer

© Copyright - Hvalsø Savværk